Угода користувача та політика конфіденційності

Угода користувача та політика конфіденційності

1. Загальні умови користування користувачами мережі інтернет-сайту https://footballarena.com.ua/.

Які особисті дані ми збираємо та чому ми їх збираємо

Ця Угода користувача (далі — «Угода») встановлює умови та правила використання користувачами мережі інтернет-сайту footballarena (далі — «Сайт»), у тому числі:

 • умови використання матеріалів, розміщених на Сайті;
 • умови розміщення матеріалів (включно, але не обмежуючись текстовими матеріалами, зображеннями, коментарями) користувачами мережі інтернет на Сайті.

А також визначає порядок збирання, обробки та захисту інформації, що містить персональні дані фізичних осіб.

Інтернет-представництво (далі — «Сайт») є системою інтерактивного обслуговування в режимі реального часу, що експлуатується у всесвітній мережі інтернет (далі — «Мережа») і включає інформаційні послуги та дані, що надаються адміністрацією Сайту та третіми особами.

Використання Сайту користувачем Мережі означає, що користувач Мережі приймає та зобов’язується дотримуватися наведених нижче умов цієї Угоди.

Ця Угода повністю або частково може бути змінена адміністрацією Сайту в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її опублікування на Сайті.

2. Умови використання матеріалів, розміщених на сайті footballarena.com.ua

I. Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та інші матеріали, що охороняються законом, включно, але не обмежуючись, текстами, фотографіями, відеоматеріалами, графічними зображеннями, музичними та звуковими творами.

Водночас весь зміст Сайту охороняється авторським правом як твір, створений колективною творчою працею відповідно до законодавства України про авторське право та суміжні права.

Адміністрації Сайту належить авторське право на використання змісту Сайту (у тому числі право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на сайті Tribuna.com, а також на самі вихідні дані), крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів.

Відображені на сайті footballarena.com.ua дані є інформацією, що належить адміністрації Сайту на правах власності. Використання такої інформації допускається лише з активним гіперпосиланням footballarena.com.ua

Зазначені в цьому розділі Угоди положення передбачають захист інтересів адміністрації Сайту та третіх осіб, які є правами щодо змісту («контенту») Сайту. Водночас всі ці власники прав мають право скористатися своїми правами, зазначеними в цій Угоді, самостійно.

II. Користувач Мережі не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі або поступці, створювати похідні продукти або іншим чином використовувати, частково або повністю, зміст Сайту, виняток становлять випадки використання розміщених текстових матеріалів в обсязі не більше 300 (трьохсот) знаків без урахування розділових знаків). У випадках цитування матеріалів, права на які належать адміністрації Сайту, гіперпосилання на джерело є обов’язковим.

Користувач Мережі може завантажувати із Сайту матеріали, що охороняються авторським правом, тільки для особистого використання.

Якщо інше не передбачено законодавством про авторське право та суміжні права, не допускається копіювання, розповсюдження, передача третім особам, публікування або інше використання з комерційною метою матеріалів, завантажених із Сайту, без отримання письмового дозволу адміністрації Сайту або іншого законного власника авторських прав.

У разі отримання дозволу на копіювання, розповсюдження, публікування або інше використання матеріалів сайту, що охороняються авторським правом, таке копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання не допускається без повідомлення про належність авторського права або зі зміною чи виключенням імені автора та/або товарного знака.

3. Умови розміщення матеріалів користувачами Мережі на сайті footballarena.com.ua

I. Користувач Мережі зобов’язується використовувати Сайт лише із законною метою.

Користувач Мережі зобов’язується не розміщувати на Сайті та не направляти кудись через/за допомогою Сайту будь-які матеріали такого характеру:

 • що порушують законодавство, що містять загрози та образи, дискредитують інших осіб, порушують права громадян на приватне життя або публічний лад, які мають характер непристойності;
 • що порушують тією чи іншою мірою честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб;
 • сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової чи міжнаціональної ворожнечі, що містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства;
 • а також інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, що тягне за собою кримінальну, цивільноправову та іншу відповідальність або якимось чином порушує положення законодавства.
 • Будь-які дії користувача Мережі, які, на думку Адміністрації Сайту, обмежують або перешкоджають здійсненню прав іншого користувача Мережі, який використовує Сайт, не допускаються.

ІІ. Користувач Мережі зобов’язується не розміщувати на Сайті та не направляти через/за допомогою Сайту матеріали, що є рекламою будь-яких товарів чи послуг, без отримання попередньої згоди адміністрації Сайту.

Користувач Мережі зобов’язується не використовувати Сайт для реклами чи іншого стимулювання збуту будь-яких товарів та послуг у будь-якій формі, включно, але не обмежуючись, стимулювання користувачів до підписки на іншу систему інтерактивного обслуговування, яка є конкурентом Сайту.

ІІІ. Користувач Мережі зобов’язується не завантажувати, розміщувати або іншим чином використовувати на Сайті будь-які матеріали, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (у тому числі авторським правом, законодавством про товарні знаки), та інші матеріали, що охороняються законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на матеріал, що охороняється. Водночас тягар доведення того, що розміщення на Сайті користувачем Мережі матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на матеріали, що розміщуються, лежить на користувачі Мережі.

IV. Користувач Мережі погоджується з тим, що він несе одноосібну повну відповідальність щодо матеріалів, що розміщуються на Сайті, у тому числі за зміст таких матеріалів, відповідність їх вимогам законодавства, за порушення прав третіх осіб на матеріали, що розміщуються користувачем Мережі, і відшкодовує будь-які збитки, що виникають унаслідок таких порушень, а також будь-які збитки, що виникають унаслідок таких матеріалів.

V. При розміщенні будь-яких матеріалів у розділах Сайту для загального користування користувач Мережі тим самим автоматично надає адміністрації Сайту (або підтверджує, що власник таких матеріалів надав адміністрації Сайту) безплатне, постійне, безвідкличне, невиключне право на використання, відтворення, зміну, редагування, опублікування та опублікування в перекладах, таких як: інші твори в будь-якій формі за допомогою використання будь-яких засобів масової інформації або технологій, які відомі зараз або можуть бути винайдені в майбутньому на весь термін охорони авторського права, передбачений законодавством, щодо таких матеріалів.

Користувач мережі також дозволяє доступ, перегляд, зберігання або відтворення таких матеріалів іншим користувачам мережі для особистого використання. Користувач Мережі надає адміністрації Сайту право редагувати, копіювати, публікувати та розповсюджувати будь-які матеріали, розміщені користувачем Мережі на Сайті.

VI. У разі відсутності в блозі, створюваному користувачем Мережі на Сайті нових матеріалів упродовж 3 місяців із моменту створення блогу, такий блог може бути видалений адміністрацією Сайту з попереднім оповіщенням користувача за 7 днів до його видалення. Якщо користувач захоче повернути віддалений блог, то він має право звернутися із запитом до адміністрації Сайту за адресою електронної пошти [email protected].

4. Адміністрація Сайту може отримувати та зберігати будь-яку інформацію, яку користувач надає при реєстрації на Сайті (або дозволяєте отримувати її іншим чином, наприклад, з облікового запису Facebook).

Типи особистої інформації, що збирається, можуть включати:

 • повне ім’я користувача
 • Адреса електронної пошти
 • посилання на картинку з Facebook/Google (якщо користувач авторизувався)
 • Facebook ID або Google (якщо користувач увійшов у систему)
 • IP адреса
 • інформація про браузер
 • Ім’я користувача
 • коментарі та контент, що зробив користувач
 • дані про виробника, моделі, версії операційної системи мобільного пристрою, роздільну здатність екрана
 • рекламні ідентифікатори
 • мова, яку вибрали для використання
 • події та візити.

Адміністрація Сайту використовує інформацію, описану в цій Угоді для внутрішнього аналізу, розроблення та покращення своїх продуктів та послуг.

Персональні дані користувачів не передаються третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених вимогами законодавства.

Для видалення своїх персональних даних із Сайту користувач має звернутися з відповідним запитом на адресу електронної пошти адміністрації Сайту [email protected]